Home

Welkom bij “Lhlogopedie”

Ik ben Laura Hisschemöller en in 1979 afgestudeerd als logopedist. Sinds die tijd ben ik werkzaam als logopedist bij verschillende scholen voor basisonderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.  Daarnaast heb ik gewerkt in een logopediepraktijk en sinds 2012 ben ik als zelfstandige werkzaam in de dyslexiezorg. Mijn praktijk is aangesloten bij het Pedagogen Collectief in Haarlem.

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en in het NVLF register dyslexiebehandelaars.